Algemene voorwaarden

Richtlijnen:

*Kom alleen en op tijd naar uw afspraak, ik open en sluit graag voor u de deuren.

*Was je handen meteen bij het binnenkomen.

*Mondmasker is verplicht bij het binnenkomen en tijdens elke behandeling, behalve tijdens de gelaatsverzorging.

*Blijf aub thuis als je ziek bent, voel je je grieperig, heb je koorts of andere verschijnselen! verwittig me tijdig en annuleer tijdig je afspraak.

*Hou je GSM in je handtas.

*Toiletgebruik enkel bij uitzondering en zelf ontsmetten na gebruik met de aanwezige producten.

Ik ontsmet, reinig en ventileer alles na elke klant!

Super bedankt voor jullie begrip en het volgen van deze richtlijnen.

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

Antwerp Botanicals biedt haar klanten de mogelijkheid om haar goederen online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen, ook uit het online assortiment en elke online aankoop die de klant plaatst bij Antwerp Botanicals.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van specifieke aankoopvoorwaarden voor bepaalde producten of diensten, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. Iedere met deze voorwaarden strijdige clausule zal slechts bindend zijn indien Antwerp Botanicals deze schriftelijk uitdrukkelijk zal hebben aanvaard.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Benelux, hiervoor worden verzendingskosten gerekend. Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Antwerp Botanicals is wat de juistheid of de volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Antwerp Botanicals is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, typ-, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Antwerp Botanicals. Antwerp Botanicals is gerechtigd om zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren, leveringstermijnen aan te passen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het online beschikbaar gestelde assortiment van Antwerp Botanicals online aan te kopen. Antwerp Botanicals is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, typ-, zet- of drukfouten.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant het volledige bedrag betaald heeft aan Antwerp Botanicals. 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van de gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Antwerp Botanicals. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering of afhaling.

Artikel 6: Herroepingsrecht

De klant heeft het recht aan Antwerp Botanicals aangetekend en schriftelijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 5 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Eventuele leveringskosten blijven echter voor rekening van de klant.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 5 dagen vanaf de levering aangetekend en schriftelijk contact opnemen met Antwerp Botanicals en de goederen binnen de 15 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten aangetekend terug te bezorgen aan Antwerp Botanicals - Driesheide 91 - 2980 Zoersel.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Het correct voor transport verpakken van de teruggezonden goederen is de verantwoordelijkheid van de klant.

De artikelen worden in geen geval teruggenomen:

bij gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen

artikelen waarvan de verpakking (of een gedeeltelijk ervan) geopend werd

artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

 

Artikel 7: Klachten

Leveringen gebeuren niet door Antwerp Botanicals zelf. Wel in samenwerking met Bpost.

Het kan zich altijd voordoen dat de omverpakking, en op die manier ook de inhoud van uw levering, schade oploopt tijdens dit transport. Bij ontvangst van uw bestelling controleert u dan ook steeds best zo grondig mogelijk of u geen uitwendige schade (scheuren, deuken, ...) aan de geleverde dozen vaststelt. Wanneer u het document van de leverende chauffeur ondertekent, bevestigt u immers niet alleen het aantal dozen dat u heeft ontvangen, maar ook dat u aan de buitenkant van de omverpakking geen zichtbare schade heeft vastgesteld.

Bij om het even welke twijfel over de staat van het pakket, is het noodzakelijk dat u zo duidelijk mogelijk de schade aan de omverpakking omschrijft op het ontvangstdocument. Opgelet: eenmaal ondertekend voor ontvangst, zijn klachten tegen de transporteur wegens schade aan de inhoud van de omverpakking niet meer ontvankelijk. Transportschade dient dus onmiddellijk bij levering gemeld te worden op de leverbon van het transportbedrijf dat de goederen geleverd heeft, en dient tevens gecommuniceerd te worden aan Antwerp Botanicals.

 

Artikel 8: Wachtwoord en login

Met betrekking tot het wachtwoord en login draagt u hierover zelf de volledige verantwoordelijkheid. Antwerp Botanicals heeft hier geen enkele toegang tot sinds deze gecodeerd zijn.

Artikel 9: Ontvangen levering, controleer de inhoud van uw pakket

Controleer meteen na ontvangst bij u thuis uw aangekochte producten. Neem telefonisch contact met ons op binnen de 24 uren indien u iets mocht vaststellen, of indien de bestelling niet correct zou blijken te zijn. Houd ook alle binnenverpakking en informatie bij.

Artikel 10: Wijziging Voorwaarden

Antwerp Botanicals kan deze algemene voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe algemene voorwaarden.